Hendelseskalender

10.04.2018, 14:00 - 16:00

Møte i eldrerådet

Hendelse - Lørenskog hus

10.04.2018, 16:00 - 19:00

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Hendelse - Lørenskog rådhus

11.04.2018, 08:00 - 11:00

Møte i klima-, økologi- og samferdselsutvalget

Hendelse - Kommunalteknikk, Blåkollen