Hendelseskalender

onsdag 25. oktober 2017

Møte i formannskapets behandling av kommunestyresaker

- Lørenskog rådhus

onsdag 25. oktober 2017

Møte i formannskapet

- Lørenskog rådhus

tirsdag 31. oktober 2017

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus