Hendelseskalender

tirsdag 22. august 2017

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 22. august 2017

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog rådhus

onsdag 23. august 2017

Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget

- Lørenskog rådhus