Hendelseskalender

tirsdag 23. januar 2018

Møte i eldrerådet

- Lørenskog hus

tirsdag 23. januar 2018

Møte i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

- Lørenskog rådhus

onsdag 24. januar 2018

Møte i klima-, økologi- og samferdselsutvalget

- Lørenskog rådhus