Ofte stilte spørsmål om parkering

Mann med mange spørsmål.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

I denne artikkelen har vi samlet sammen de vanligste spørsmålene vi får om parkering.

Parkeringsgebyr - Klikk for stort bilde

Hvorfor innføres det parkeringsforbud i et område?
Trafikksikkerhet for de myke trafikantene står sentralt. En vei kan ofte bli svært uoversiktlig når det står biler parkert langs veien. For eksempel blir små barn på vei til skolen lite synlig mellom bilene, spesielt om vinteren når det er mørkt ute og det er høye brøytekanter.

Veien skal også være fremkommelig, ikke bare for naboer, men også for større kjøretøy som sykebil, brannbil, renovasjonsbil og brøytebil.

Er det tillatt å parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta hvis det er satt opp skilt med “parkering forbudt”?
NEI. Forbudet gjelder på hele “veiens konstruksjon”, og gjelder derfor også på veiskulder og i grøfta.

Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?
Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt. Det er tillatt å parkere/stanse rett etter et gangfelt (i kjøreretningen)

Hvor langt gjelder et parkeringsskilt?
I utgangspunktet gjelder skiltet i kjøreretningen fra der det er satt opp og fram til nærmeste veikryss. Skiltet kan bli opphevet av andre skilt på den samme veistrekningen.

Hvor nært en bussholdeplass kan man parkere?
Det er ikke tillatt å parkere nærmere enn 20 m fra offentlig trafikkskilt for bussholdeplass. Det er imidlertid tillatt med av- eller påstigning når den ikke er til hinder for bussen. Av- og pålessing av varer er ikke tillatt på en bussholdeplass.

Gjelder trafikkskiltene hele døgnet?
Ja, dersom det ikke er underskilt med tidsbegrensing på skiltet.

Hvor lenge kan en bil stå på en offentlig vei?
Det er ingen tidsbegrensing i loven hvis bilen ikke står i strid med noen skilt på stedet. Imidlertid er det ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for snørydding eller annet arbeid på veien. Biler som står langtidsparkert vil normalt bli til hinder for snørydding om vinteren, og må derfor flyttes dersom de blir “brøytet inne”. Uregistrerte biler kan maksimalt stå i 14 dager på offentlig veiområde.

Er en bil parkert når føreren sitter inne i bilen?
JA. Definisjonen på “parkering”er:

“Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.
Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing”.

Er det forbudt å parkere på forkjørsvei?
På forkjørsvei med høyere fartsgrense enn 50 km/t er det forbudt å parkere på kjørebanen. Hvis fartsgrensen er 50 (eller lavere) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei.

Hvor nært et veikryss kan man parkere?
Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra veikryss. Der er viktig å merke seg at avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller veikanten begynner å runde.

Hva er et soneparkeringsskilt?
Det er et skilt som angir grense for en sone (et område) hvor det gjelder spesielle parkeringsbestemmelser. Skiltet er plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet av et skilt “slutt på parkeringssone”. Det er derfor ikke satt opp skilt på de enkelte gatestrekningene innenfor sonen.

Kan man få gebyr hvis parkeringsskiltet blir satt etter at man har parkert?
Ja, man kan faktisk få det. Senest 24t etter at et parkeringsregulerende skilt er satt opp, må fører/eier i et slikt tilfelle rette seg etter de nye bestemmelsene. I praksis betyr det at man må sjekke etter nye skilt en gang i døgnet.

Hvem skal jeg kontakte dersom jeg har spørsmål?
Du kan kontakte kommunalteknikk
Telefon: 67 93 42 00
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no
Besøksadresse: Fjellhamarveien 51

Les mer om parkering:
Derfor innføres parkeringsforbud
Få varsel ved innføring av parkeringsforbud
Parkeringsgebyr

Publisert av Lone Skjønhaug. Sist endret 26.02.2015
Fant du det du lette etter?

Hendelseskalender

Arrangement med hendelser

onsdag 4. mai 2016

Formannskapsmøte

Arrangement med hendelser - Lørenskog rådhus

Arrangement med hendelser

tirsdag 10. mai 2016

Møte i eldrerådet

Arrangement med hendelser - Lørenskog hus

Arrangement med hendelser

tirsdag 10. mai 2016

Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Arrangement med hendelser - Lørenskog rådhus

Login for redigering