Siste skoledag før ferien

Dato
22. juni 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ferie