Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Dato
19. oktober 2023
Tid
14:00 - 16:00
Sted
Møterom Torshov, Lørenskog rådhus