Første skoledag etter sommerferien

Dato
15. august 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ferie