Valgdagen - planleggingsdag for skolene, barnehagene og SFO

Dato
11. september 2023
Tid
Varer hele dagen
Sted
Planleggingsdag