Første skoledag etter juleferien

Dato
3. januar 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ferie