Siste skoledag før sommerferien

Dato
21. juni 2024
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ferie