Første skoledag etter juleferien

Dato
6. januar 2025
Tid
Varer hele dagen
Sted
Ferie