Møte i Formannskapets behandling av kommunestyresaker den 04.09.2019

onsdag 4. september 2019, 19.00 - 22.00

Informasjon

Formannskapssalen

Nettside: https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2583&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2944&

Sted

Lørenskog rådhus
Hasselveien 6,  1470 Lørenskog

Nettside: http://www.lorenskog.kommune.no

Kontakt

Lørenskog rådhus
Hasselveien 6,  1471 Lørenskog

Tlf.: 67934000

E-post : postmottak@lorenskog.kommune.no

Nettside https://www.lorenskog.kommune.no/politikk/moteplan/

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk