Møte i kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget

mandag 16. desember 2019 18.00 - torsdag 16. januar 2020 21.00

Informasjon

Lørenskog hus, Framtia

Nettside: https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2685&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2944&

Sted

Lørenskog hus
Festplassen 1,    

Nettside: http://lorenskoghus.no

Kontakt

Lørenskog rådhus
Hasselveien 6,  1471 Lørenskog

Tlf.: 67934000

E-post : postmottak@lorenskog.kommune.no

Nettside https://www.lorenskog.kommune.no/politikk/moteplan/

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk