Møte i formannskapet

onsdag 27. mai 2020, 14.00 - 16.00

Informasjon

Teams-møte

Nettside: https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2713&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2944&

Sted

.
 

Kontakt

Lørenskog rådhus
Hasselveien 6,  1471 Lørenskog

Tlf.: 67934000

E-post : postmottak@lorenskog.kommune.no

Nettside https://www.lorenskog.kommune.no/politikk/moteplan/

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk