Møte i kommunestyret

onsdag 9. desember 2020, 10.00 - 18.00

Informasjon

Fjernmøte - rådhuset og Teams

Nettside: https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=2734&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=2944&

Sted

.
 

Kontakt

Lørenskog rådhus
Hasselveien 6,  1471 Lørenskog

Tlf.: 67934000

E-post : postmottak@lorenskog.kommune.no

Nettside https://www.lorenskog.kommune.no/politikk/moteplan/

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk