Formannskapet

Møteplan: https://www.lorenskog.kommune.no/innsyn.aspx?response=moteplan_utvalg&fradato=2021-01-01T00:00:00&utvalg=2&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=19803&

Dato
8. desember 2021
Tid
18:00 - 22:00
Sted
Lørenskog rådhus