Psykisk helse - åpen kveld på Mai-senteret.

Det blir åpen kveld på Mai-senteret på kårboligen på Skårer gård. Vi skal diskutere livet under og etter pandemien, og om det å være oppmerksom og til stede.

Adressen til nye Mai-senteret er Skårersletta 50 B.

Dato
15. oktober 2021
Tid
17:00 - 21:00
Sted
Mai-senteret