Alle over 65 år vil få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. 

Rekkefølgen for vaksinasjon vil følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon. Det vil si at vi starter med aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere. Deretter vil aldersgruppen 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år få tilbud om en tredje dose med koronavaksine.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2, og det er per nå kun Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som er godkjent til dette av det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Koronavaksinen og influensavaksinen kan ikke tas samtidig

Tilbud om oppfriskningsdose koordineres med den planlagte gjennomføringen av årets influensavaksinasjon som gjennomføres i oktober, så FHI har åpnet for at vaksinering med dose 3 til de eldste kan starte fra uke 44. Det må gå minst 1 uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Du vil få invitasjon på SMS

Alle som skal få tilbud om en tredje dose, vil få SMS med invitasjon til å bestille time når vi starter vaksinering av din aldersgruppe.