Badevannskvalitet og badevannstemperaturer uke 28 (08. - 16. juli).

Foto: Nicolaas Kuipers

Her kommer badevannsoppdateringer for badevannsprøvene tatt 11. juli. 

Resultatet av badevannsprøvene,  viser at det er tilstrekkelig kvalitet i alle av våre badevann nå.  Etter at vi frarådet bading i Vesletjern har vi tatt prøver hver dag. Disse viser at det også her er god kvalitet. Vi opphever derfor frarådingen om å bade i Vesletjern.

Temperaturene er fortsatt brukbare.  Vi fraråder fortsatt bading under, eller like etter kraftig regnskyll. Se mer informasjon lenger ned i artikkelen.

Badeplasser i Lørenskog - vannkvalitet og temperatur

Badeplasser i Lørenskog - vannkvalitet og temperatur
Badeplasser Standard Anbefalt Temperatur
Langgrunna (Langvannet) God kvalitet Ja 16,5
Mønevann Utmerket kvalitet Ja 17,3
Vangen (Langvannet) Tilstrekkelig kvalitet Ja 16,5
Vesletjern God kvalitet Ja 17

Vurder badevannskvaliteten selv

Uklart vann

Kan du ikke se tærne gjennom vannet når du har vann til knærne (0,5 m dyp) så kan dette indikere algevekst eller annen forurensning. Synlig grønt vann kan også indikere algevekst. I slike tilfeller frarådes bading og dyr bør ikke drikke vannet. Informer oss gjerne på e-post.

Mye nedbør

Bading frarådes under, eller like etter kraftig regnskyll, varig nedbør eller oversvømmelser. Slike hendelser kan medføre forurensning av vannet og en smitterisiko. Det anbefales derfor å vente minst 24 timer med å bade etter slike hendelser for sikkerhets skyld.

Det er størst risiko for forurenset vann på Langgrunna, Vangen og Vesletjern ved slike hendelser pga. nærhet til kloakksystemer, tette flater og mye folk. Likevel øker også slike hendelser sannsynligheten for forurensning på alle badeplasser fordi forurensning fra land kan skylles ut i vannet.

Analyser av vannprøver

Vannprøvene vi tar ved badeplassene sendes til Noranalyse ved NRVA for å bli vurdert. Resultatene blir vurdert etter EU sitt badevannsdirektiv, og testes for Escherichia coli og Intestinale enterokokker.

Mens vannprøvene vi tar gjennom sommeren gir resultater i nåtid har vi også vurdert badeplassenes kvalitet basert på de tre siste årenes resultater etter EUs badevannsdirektiv. Høsten 2023 var det flere dårlige vannprøver grunnet mye nedbør og store mengder gåsemøkk. Dette har medført at Langgrunna og Vesletjern har blitt kategorisert med dårlig og tilstrekkelig badevannskvalitet. Les mer om hva det betyr nedenfor.

Badeplassenes kvalitet basert på prøver fra badesesongene 2021 - 2023

Badeplassenes kvalitet basert på prøver fra badesesongene 2021 - 2023
Badeplass Badevannskvalitet basert på 2021 - 2023 (ihht. EUs badevannsdirektiv) Hva betyr dette?
Langgrunna Dårlig Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.
Vangen God Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.
Vesletjern Tilstrekkelig Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.
Mønevann Utmerket Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen.

Informasjonen om badevannet blir publisert under nyheter på nettsiden til kommunen hver uke i skoleferien. Utenom det er det annen hver uke.

Lørenskog kommune vil varsle på kommunes hjemmeside og på badeplassene dersom vi fraråder bading pga. dårlige badevannsresultater.

Kommunen har også målestasjoner i Mønevann og Langvannet som blant annet viser vanntemperaturene her og nå: 

Mønevann
Langvannet

Mer om badeplasser i Lørenskog kommune kan du lese her.