Badevannskvalitet og badevannstemperaturer uke 39 og 40

Foto: Nicolaas KuipersHøsten er her, men badevannene er fortsatt i bruk. Her er ukas resultater ved Langgrunna og Vangen ved Langvannet, samt Mønevannsdammen og Vesletjern.

Badeplasser i Lørenskog

Badeplasser i Lørenskog
Badeplasser Standard Anbefalt Temperatur
Langgrunna God kvalitet Ja 10,5
Mønevann God kvalitet Ja 10,5
Vangen Tilstrekkelig kvalitet Ja 10,5
Vesletjernet Tilstrekkelig kvalitet Ja 11

Vannprøvene vi tar ved badeplassene sendes til Noranalyse ved NRV for å bli vurdert. Resultatene blir vurdert etter EU sitt badevannsdirektiv, og testes for Escherichia coli og Intestinale enterokokker.

Etter EU's badevannsdirektiv inndeles badeplassene i kategorier som sier noe om vannkvaliteten.

  • Utmerket kvalitet
  • God kvalitet
  • Tilstrekkelig kvalitet
  • Dårlig kvalitet

Målingene utføres for å forsikre oss om at badevannene i Lørenskog kommune er trygge for publikum. Informasjonen om badevannet blir publisert under nyheter på nettsiden til kommunen en gang i uken.

Lørenskog kommune vil varsle på kommunes hjemmeside og på badeplassene dersom vi fraråder bading.

Kommunen har også målestasjoner i Mønevann og Langvannet som blant annet viser vanntemperaturene her og nå: 

Mønevann
Langvannet

Mer om badeplasser i Lørenskog kommune kan du lese her.