Endret trafikkmønster i Lørenskog sentrum fra tirsdag 4. januar

Skårersletta skal bygges om til en hyggelig sentrumsgate. Trafikken i sentrum må endres mens arbeidene pågår. - Klikk for stort bildeSkårersletta skal bygges om til en hyggelig sentrumsgate. Trafikken i sentrum må endres mens arbeidene pågår. Jonas Ruud, Lørenskog kommune Natt til tirsdag 4. januar 2022 blir det endringer i trafikkmønsteret i sentrum av Lørenskog.

I Skårersletta må vi stenge ett kjørefelt på strekningen mellom Sigurds vei/Trygves vei og Løkenåsveien. Her blir det lysregulering.

Samtidig blir Garchinggata stengt for gjennomkjøring. For å komme til Skårersletta 53-55, 52-58, 60, 61, Skårerfaret og Swixgata må du kjøre via Nordliveien, Garchinggata og den midlertidige adkomstveien bak Apokjeden. 

Kartet viser hvordan du kan komme deg fram i Lørenskog sentrum mens arbeidene med Skårersletta pågår. - Klikk for stort bildeKartet viser hvordan du kan komme deg fram i Lørenskog sentrum mens arbeidene med Skårersletta pågår.I forbindelse med ombyggingen av Skårersletta skal vi starte arbeidene med å spunte over Sigurds vei/Trygves vei og videre inn i Skårerparken i begynnelsen av januar. Spunt er lange stålplater som vibreres ned i grunnen for å stabilisere massene.

Gang- og sykkelveien på strekningen mellom Løkenåsveien og Sigurds vei ligger i dag på østsiden av Skårersletta, langs Solheim barnehage. Når disse arbeidene skal utføres, må gang- og sykkelveien på denne strekningen flyttes over på motsatt side av Skårersletta.

På denne strekningen av Skårersletta vil det ikke være bredt nok til å kunne opprettholde to kjørefelt og gang- og sykkelvei mens arbeidene pågår. Vi må som følge av dette stenge ett kjørefelt av Skårersletta på strekningen fra Sigurds vei/Trygves vei til Løkenåsveien. Denne strekningen blir lysregulert mens disse arbeidene pågår, i første omgang fram til april 2022.

Garchinggata stenges for gjennomkjøring

For ikke å skape trafikkfarlige situasjoner i krysset Skårersletta x Løkenåsveien/Garchinggata i forbindelse med lysreguleringen, blir nedre del av Garchinggata (mot Skårersletta) stengt for gjennomkjøring. Garchingata blir stengt nedenfor innkjøringen til Apokjeden og den midlertidige parkeringsplassen som er etablert for Apotek 1 og Skårersletta 60.

Adkomst til Skårersletta 53-55, 52-58, 60, 61, Skårerfaret, Swixgata vil fortsatt gå via Nordliveien, Garchinggata og den midlertidige adkomstveien, som går inn på baksiden av Skårersletta 53/55 (NAF-gården/APO-kjeden/Rema 1000) og ut i Skårersletta ved NAV-bygget.

Denne delen av Garchinggata skal også bygges om og kommer derfor til å være stengt fram til sommeren 2023.

De trafikale endringene gjøres natt til 4. januar 2022.