Følg kommunestyremøtet onsdag 22. juni fra klokken 10.00 på kommune-TV

Bilde av PC-skjerm med prøvebilde - Klikk for stort bilde colourbox.com Onsdag 22. juni samles kommunestyret til det siste møtet før sommerferien.

Du kan følge kommunestyremøtet direkte via vår nett-TV løsning fra klokken 10.00, eller møte opp på på Mailand videregående skole og følge møtet fra salen.
 

Kommunestyret blant annet behandle følgende saker: 

  • Økonomirapport og budsjettrevisjon per 1. tertial 2022 - Lørenskog kommune
  • Økonomiplan 2023-2026 - perspektivmeldingen - Lørenskog kommune
  • Detaljregulering 2018-3 - Blåkollen - 2. gangs behandling - Lørenskog kommune
  • Forskrift om salgs- og skjenketider i Lørenskog kommune - forslag til endring - høring - Lørenskog kommune
  • Lørenskog kommunes klimaarbeid - status og innføring av klimabudsjett - Lørenskog kommune


Her finner du alle sakene som skal behandles i kommunestyremøtet 22. juni

Her finner du nett-tv løsningen til Lørenskog kommune