Folkehelseundersøkelsen 2021

Gruppe voksne som går tur i skogen - Klikk for stort bilde8. november får 8300 innbyggere i Lørenskog invitasjon til å delta i den store folkehelseundersøkelsen i Viken.  8. november får 8 300 innbyggere i Lørenskog kommune invitasjon til å delta i en stor folkehelseundersøkelse, der de blir spurt om blant annet livskvalitet, helse og trivsel. 
Undersøkelsen er felles for alle de 51 kommunene som utgjør Viken fylkeskommune og totalt 250 000 innbyggere får spørreskjemaet tilsendt.

Vi håper alle i Lørenskog  som mottar denne, har mulighet til å svare. Svarene vil gi oss en god pekepinn på hvor vi skal legge innsatsen til folkehelsearbeidet videre.

Undersøkelsen sendes ut på SMS og e-post fra FHI, og du svarer ved å logge inn med bankID og fylle ut et digitalt spørreskjema.

Du kan lese mer om folkehelseundersøkelsen her.