Gjennomkjøringsforbud i Kleiva

Lørenskog kommune innfører gjennomkjøringsforbud i Kleiva for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten i veien.
Forslaget har vært på høring og det har ikke kommet inn merknader.
Med hjemmel i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger av 7. oktober 2005 (skiltforskriften), §28, har Statens vegvesen vedtatt gjennomkjøringsforbudet. 
Skiltene er satt ut i dag, 30.06.2022, og er gyldig fra dags dato. Håndhevingsmyndighet for denne type skilter er politiet. 
Se vedtatt skiltplan for veien her: Kleiva -Sønnaveien (PDF, 341 kB)