Har du planer om å bygge garasje, et lite tilbygg eller liknende? - meld deg på veiledningskveld

Byggesaksavdelingen inviterer innbyggere som har planer om å bygge garasje, tilbygg eller andre mindre prosjekter til veiledningskveld i byggesaksavdelingens lokaler i 8. etasje,  Lørenskog hus mandag 20. mars fra kl. 18:00-20:00. På veiledningsmøtet vil du få informasjon om hva du kan søke om selv, hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt og hvordan du sender inn en komplett søknad.

Ønsker du å delta må du melde deg på. Det er kun 25 plasser tilgjengelig. Påmeldingsfrist 17. mars!

Du kan melde deg på via denne lenken.

Vi vil også tilby individuell veiledning til deg som har konkrete byggeplaner. Vil du ha individuell veiledning, tar du med situasjonskart og tegninger av prosjektet ditt.

Til arrangementet anbefaler vi at du setter seg inn i Direktoratet for byggkvalitet sin veileder i hvordan du søker selv – veilederen finner du her.

Har du spørsmål om arrangementet, kan du kontakte Paul Lobas på tlf. 940 22 825 eller e-post: paulob@lorenskog.kommune.no 

Foreløpig program:

18:00-18:10: Velkommen og introduksjon av byggesaksavdelingen

18:10-18:50: Søknad uten ansvarsrett 

18:50-19:00: Pause – snacks og kaffe

19:00-19:20: Tilsyn og ulovligheter 

19:20-19:30: Spørsmål 

19:30-20:00: Individuell veiledning i byggesak