Hvor går, glir eller sykler du på tur?

Lørenskog kommune kartlegger friluftslivets ferdselsårer i kommunen. Nå kan du gi innspill til hvor du går på tur, ski, sykler, padler og hvilke turmål du går til i Lørenskog. Dine innspill vil synliggjøre, gi oversikt og kunnskap om ferdselsårene og turmålene som har betydning for friluftslivet i Lørenskog kommune.

Trykk på knappen nedenfor for å gi innspill i eller skroll ned for mer informasjon og andre måter å gi innspill på:
 

Link til medvirkningsportalen

Kartlegger ferdselsårer

Kommunen ønsker å kartlegge friluftslivets ferdselsårer i Lørenskog. For å kunne tilrettelegge for et godt friluftstilbud er det viktig at kommunen har kunnskap om hvilke ferdselsårer som eksisterer, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles på en bærekraftig måte for å skape mer aktivitet. 

Ferdselsårer kan være stier og løyper i marka, turveier og turruter i byggesonen, skiløyper, padleruter og lignende. Utvikling av ferdselsårer kan være å etablere rundturer, synliggjøre attraktive turmål, vedlikeholde gamle og tilrettelegge for nye ferdselsårer, samt å skilte eller merke disse. 

Kommunen vil også kartlegge utgangspunkt for turer og turmål. For eksempel parkeringsplasser naturlige for utfart, kollektivknutepunkt, utsiktspunkt, serveringshytter, gapahuker, bålplasser, badeplasser eller andre attraksjoner.

Hvorfor skal vi kartlegge ferdselsårer?

Det å gå på tur er viktig for folks helse og livskvalitet, og det er et mål for friluftslivspolitikken at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen ellers. 

Målet med friluftslivets ferdselsårer i Lørenskog kommune er å identifisere, ivareta og utvikle ferdselsårene for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og med fokus på bærekraft og friluftsliv for alle. 

Stiene, løypene og ledene vi følger på tur er avgjørende for vår utøvelse av friluftsliv, og det er klare sammenhenger mellom utforming av ferdselsårene og bruken av dem. Vi ønsker derfor å kartlegge ferdselsårene og målpunktene i Lørenskog kommune. Kartleggingen skal oppdateres i Turbasen til Kartverket og det skal lages et temakart i kommunens kartportal. 

Vi har mange fine turveier i kommunen og her vi en video som viser turveien fra Langvannet til Mønevann.

Egen plan temaplan for friluftsliv ferdselsårer

I tillegg til kartlegging, skal kommunen lage en plan for ferdselsårene i Lørenskog. Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål som blir satt i planarbeidet. Ferdselsårene som beskrives i planen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter. 

Alle kommuner i Norge har blitt bedt om å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider

Hva er kartlagt?

I medvirkningsportalen har vi tatt med det som vi i kommunen har kartlagt av ferdselsårer og turmål. Vi har hentet inn fotruter som er merket av DNT og vi har kartlagt de mest brukte fotturene. Skiløypene har vi hentet fra Skisporet.no. Sykkelløypene er hentet fra et sykkelprosjekt i kommunen.  Turmålene er hentet inn fra ulike kilder. 

Vi vil ha dine innspill

Vi vil gjerne ha dine innspill til prosjektet friluftslivets ferdselsårer. Vi ønsker innspill på traseer for ferdselsårer som er synlig i terrenget i den sesongen som er aktuell for bruk og leder for ferdsel på vann. I tillegg til ferdselsårer ønsker vi innspill på utgangspunkt for turer og turmål. Frist er 1. mai.

Ulike kategorier

Vi har delt innspillene i ulike kategorier

 • Turmål, fasiliteter og utgangspunkt for turer: Her kan du gi forslag til utgangspunkt, endestopp, pausested eller aktivitetsområde som rasteplass, badeplass eller utsiktspunkt.
 • Fotrute: Her ønsker vi forslag til viktige eller større stier og veier som ikke er tatt med. Har du forslag til en turrute så kan du tegne opp et turforslag og legge med en beskrivelse.
 • Sykkelturer: Her ønsker vi forslag til viktige eller større stier og veier som ikke er tatt med. Har du forslag til en sykkeltur så kan du tegne opp et turforslag og legge med en beskrivelse.
 • Skiløyper: Her ønsker vi forslag til skiruter som ikke er tatt med i kartet. Har du forslag til en skitur så kan du tegne opp et turforslag og legge med en beskrivelse.
 • Ferdsel på vann: Har du forslag til en kanoturer, kajakkturer eller lignende så kan du tegne opp et turforslag og legge med en beskrivelse.
 • Andre innspill: Andre innspill til prosjektet som ikke passer under de andre kategoriene.

 

Du kan gi oss innspill på disse måtene:

 1. Du kan gi innspill i vår kartløsning.

  Link til medvirkningsportalen

  Link til bruksanvisning (PDF, 242 kB) 

 2. Det er mulig å komme med innspill via e-post om en ønsker å utfylle eller ønsker å bruke egne kart. Vi tar gjerne imot bilder over turmål. Det kan sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no og merkes "Friluftslivets ferdselsårer".

 3. Har du egne digitale kartdata kan du også sende disse inn via e-post som vedlegg. Det kan bla. være en tur du har gått på Strava, da kan du laste ned en GPX-fil. Det kan sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no og merkes "Friluftslivets ferdselsårer".

Spørsmål?

Har du spørsmål kan det rettes til postmottak@lorenskog.kommune.no og merkes med "Friluftslivets ferdselsårer".