Informasjon om oppdatert variant av koronavaksine 

Illustrasjon, vaksinering i Lørenskog - Klikk for stort bildeTo oppdaterte koronavaksiner er nå godkjent i Europa, såkalte variantvaksiner. De nye vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av koronaviruset som sirkulerer.

De nye oppdaterte vaksinene skal kun brukes til oppfriskningsvaksinering, men ikke til grunnvaksinering. 

FHI har gitt beskjed om at disse vaksinene distribueres ut til kommunene snart, og Lørenskog kommune regner med å kunne tilby en oppdatert variant av Pfizer sin vaksine fra uke 38. 

Alle koronavaksiner gir god beskyttelse

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom ved de ulike muterte virusvariantene antas å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og de oppdaterte vaksinene. Begge versjonene gir også minst like god immunrespons mot det opprinnelige Wuhan-viruset, men de nye oppdaterte vaksinene har vist å gi mer antistoffer mot Omikron (BA.1). Dette vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men foreløpig vet vi lite om hvor stor denne forskjellen er. 

Alle fra 65 år og oppover, og sykehjemsbeboere, anbefales to oppfriskningsdoser (dose 4). Vi ønsker å understreke at vi i Lørenskog fortsetter å tilby oppfriskningsdoser med de originale vaksinene, inntil de nye versjonene blir tilgjengelige. De originale vaksinene gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og det er foreløpig ikke noe anbefaling om å ta mer enn to oppfriskningsdoser. 

Har du time til vaksinering? 

Du avgjør selv om du vil beholde timen og få opprinnelig vaksine, eller om du vil utsette vaksinasjonen til et senere tidspunkt. Vi kan foreløpig ikke si nøyaktig når du vil kunne få tilbud om ny variantvaksine, men vi regner med å kunne tilby Pfizer sin fra uke 38. 

Har du nylig fått oppfriskningsdose? 

Personer som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom, og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.