Innfører gult tiltaksnivå på alle barneskolene i Lørenskog kommune

Illustrasjonsfoto - trafikklys - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Clolurbox. com  Alle barneskoler i Lørenskog innfører gult tiltaksnivå umiddelbart. Dette gjelder til og med uke 49. Tiltaket evalueres fortløpende, og vil oppheves tidligere dersom det ikke lenger er nødvendig. 

Smitten i Lørenskog kommune er økende, og vi har nå det høyeste smittetallet noen gang i pandemien. Smitten er størst i aldersgruppen 6-12 år. Vi ser at det er stor smittespredning på barneskolene i kommunen. Dette fører til økt smitterisiko for barn.  

I vår situasjon er det viktig at vi får ned antall nærkontakter i skolen og at ingen syke møter på skolen.