Kandidater til Lørenskogs frivillighetspris 2022

Frivillighetsprisen skal tildeles en enkeltperson, gruppe eller forening som har gjort en betydningsfull frivillig innsats i Lørenskog. Med utgangspunkt i innsendte forslag og reviderte retningslinjer, har Lørenskog frivillighetsråd i år valgt å nominere fire kandidater som verdige mottakere av prisen.

Det som kjennetegner de nominerte kandidatene er omfattende frivillig engasjement, i arbeidsmengde eller bredde, og vilje og evne til å inkludere barn, unge og andre som kan falle utenfor av ulike årsaker.

Hvem av disse fire kandidatene som får prisen er det Lørenskog frivillighetsråd som avgjør, og dette kunngjøres mandag 5. desember på Frivillighetskonferansen 2022: Mitt nabolag. Husk påmelding innen 1. desember.

Her er årets nominerte kandidater

Marius Misfjord

Marius Misfjord - Klikk for stort bilde

Marius Misfjord er ungdomsleder i Lørenskog skytterlag, og han driver skytterlagets ungdomssatsning helt på egen hånd. Skytterlaget har 26 medlemmer fra Lørenskog i alderen 8-19 år, og hver onsdag gjennom hele året arrangerer Marius skytetrening. De fleste medlemmene er nybegynnere, men gruppens beste skytter kan vise til resultater helt i verdenstoppen.

Det ligger mye administrativt arbeid dette tilbud om skyte-opplæring. Marius møter opp hver onsdag, klargjør skytebanen for aktivitet, gjennomfører deretter to treningsøkter for til slutt å rydde opp når alle har reist hjem.

Barn som ikke har funnet seg til rette i lagidretter som fotball og håndball, har minoritetsbakgrunn eller ulike funksjonshemminger utfolder seg i skytterlaget. Innsatsen til Marius bidrar til inkludering og mestringsfølelse hos et stort antall barn og unge i Lørenskog.

Vidar Bøe

Vidar Bøe - Klikk for stort bilde

Vidar Bøe har vært en fremtredende initiativtaker og pådriver i frivilligheten i Lørenskog i flere tiår. Han har vært en mangeårig leder av idrettsrådet og Østmarka IL, innehatt verv i I.O.G.T, NFU og i Skøyteklubben i Lørenskog.

Vidar er særlig kjent for sitt sterke engasjement for inkludering av barn, unge og voksne med innvandrerbakgrunn og funksjonsnedsettelser i idrett og fritidsaktiviteter. Han har mottatt flere priser, blant annet Hedersprisen på Idrettsgallaen i 2010.

I 1993 startet Vidar opp Østmarka IL med formål å begrense mobbing, kriminalitet og rusbruk, styrke samarbeid mellom kommune og frivillighet og innlemme barn og unge med funksjonsnedsettelser eller innvandrerbakgrunn i aktiviteter. Vidar har siden 1990-tallet hatt et aktivt samarbeid med kommunen ved skoler, barnevern og flyktning- og innvandrertjenesten.

Dette har blant annet resultert i skoleprosjektet Tahirlekene for tolvåringer i Lørenskog gjennom flere år, hvor målet var å inkludere alle, en årlig aktivitetsdag for flyktninger og verdiseminaret på Lørenskog videregående skole som har vært arrangert hvert år siden 2006.

Lørenskog idrettsforening

Gatelaget - Klikk for stort bilde

Lørenskog idrettsforening (LIF) med sine 1200 medlemmer fra 5 år og oppover er Norges største breddefotballag. LIF er dessuten en e-sportsklubb. Gjennom avdelingen samfunn tar LIF, i samarbeid med spillere og andre frivillige et samfunnsansvar som går langt utover hva man kan forvente av en idrettsforening. Foreningen har et gatelag for personer med rusavhengighet eller psykiske utfordringer, og i samarbeid med NAV Lørenskog gir foreningen et tilbud med arbeidstrening via gatelaget. Seks av de som har blitt med i gatelaget er i dag helt rusfrie og i jobb. LIF driver også et tilsvarende lag for ungdom med høy risiko / eller med tung belastning av rus og kriminalitet. Foreningen har startet et eget lag for ungdom fra rombefolkningen, og da flyktningene kom fra Ukraina, var LIF allerede på dag 2 klare med et fotball- og inkluderingstilbud til barna og ungdommene. LIF har et e-sportsenter som også benyttes av Utekontakten og skoleverket.

Et spillerfond er etablert for familier med en anstrengt økonomi. Dette bidrar til at barn fra familier som ikke har råd til å la barna spille fotball kan få nødvendig utstyr og gratis deltakelse i trening, kamper og cuper.

Lørenskog idrettsforening har bidratt til at mange har fått et bedre liv, et sosialt nettverk og aktivitet i hverdagen. Foreningen gir de som av ulike grunner faller utenfor meningsfylt aktivitet, som igjen kan gjøre veien til utdanning og jobb enklere.

Stiftelsen Erkeengler ved Juma Iraki

Juma Iraki - Klikk for stort bilde

Juma Iraki mistet sine to barn Mikael (7) og Gabriel (1) sommeren 2020, og har siden dedikert tiden sin til å bygge opp den ideelle stiftelsen og minnefondet Erkeengler. Stiftelsen skal hedre guttene og gi dem evig liv gjennom bidrag til nærmiljøet.

Formålet med stiftelsen er å tilrettelegge for – og bidra til – at barn og unge i Lørenskog og Rælingen kommune får delta i lek og fritidsaktiviteter. Dette inkluderer finansiering og etablering av lekeplasser og idrettsanlegg i samarbeid med Lørenskog kommune og støtte og finansiering av medlemsavgift til diverse fritidsaktiviteter for barn fra lavtlønnede familier. Erkeengler har blant annet bidratt til realisering av Mikael og Gabriels lekeplass på Sørlihavna, ballbinge og samlingsplass med musikkanlegg ved Hammer skole, Gabriels hjørne i Lilleborg barnehage, sommerferie i Grimstad for skolebarn, filmskole for ungdommer i Lørenskog og Hockeyskole for barn i Lørenskog ishall.

Juma Iraki omtales som en som alltid tenker på hva han kan gjøre for andre.