Kjenner du noen i Lørenskog som gjør en ekstra innsats for miljøet?

 Lørenskog kommune deler hvert år ut en miljø- og bærekraftspris til en innbygger, organisasjon, lag, forening, virksomhet eller andre som har gjort en spesiell verdifull innsats for natur, miljø og/eller bærekraftig utvikling i Lørenskog kommune.

I år deler vi ut barne- og ungdomspris og en voksenpris for året 2021.

Prisvinnerne får et diplom signert av ordfører og en pengesum.

Kjenner du noen som fortjener miljø- og bærekraftsprisen?

Alle kan foreslå kandidater. Du kan foreslå enkeltpersoner, organisasjoner, lag, foreninger eller virksomheter som gjennom tiltak eller aktiviteter fremmer bærekraftig utvikling, natur- og miljøvern. De som foreslås må bo eller holde til i Lørenskog.  

Foreslå din kandidat til Lørenskogs miljø- og bærekraftspris for 2021 innen 15. februar 2022.  

Skriv en begrunnelse for at nettopp din kandidat bør vinne prisen ved å klikke på knappen under.

Min kandidat til Lørenskog kommunes miljø- og bærekraftspris (Fristen gikk ut 15. februar)

Om miljø- og bærekraftsprisen

Kommunestyret vedtok i 2020 at Lørenskog kommune skal dele ut en miljø- og bærekraftspris. Prisen deles ut årlig, og første gang prisen ble det ut var i 2021. Formålet med prisen er å oppmuntre til og belønne innsats for bærekraftig utvikling i Lørenskog.  

Prisvinneren mottar et diplom signert av ordføreren, i tillegg til en pengesum. Vinneren velges av en jury, som består av politikere i klima-, økologi, og samferdselsutvalget.  

Statutter for miljø- og bærekraftsprisen (PDF, 475 kB)

Tidligere prismottakere

Vinnere av miljø- og bærekraftsprisen 2020