Kulturprisen for 2023 går til Losby Gods

Bilde av prisvinner og ordfører og leder av kulturutvalget på scenen i Losby - Klikk for stort bildeF.v. ordfører Ragnhild Bergheim, prisvinner Heidi Fjellheim og leder av Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget Anita Patel Arian Gjerde, Lørenskog hus

Årets kulturpris tildeles Losby gods og Heidi Fjellheim.

Kulturprisen ble delt ut ved premieren på - Vasshjulet brenner - 31. august. 

Vi gratulerer!

I vurderingen i den politiske saken står dette som begrunnelse/vurdering:

Den rådgivende gruppen vurderer Losby Gods, ved Heidi Fjellheim, som en viktig kulturbærer i kommunen, som har istandsatt, ivaretar og formidler et viktig kulturminne og kulturhistorie i kommunen på en svært god måte. De har satt Lørenskog på kartet både nasjonalt og lokalt, og bidratt stort i markedsføringen av Lørenskog som attraksjon og reisemål.

Den rådgivende gruppen vurderer at Lørenskog kommunes kulturpris for 2023 tildeles Losby Gods v/Heidi Fjellheim.

Retningslinjer for kulturprisen finner du her 

Bilde av fire personer, damer på scenen  - Klikk for stort bildeF.v. Direktør for kultur Nina Kongtorp, ordfører Ragnhild Bergheim, leder av Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget Anita Patel og prisvinner Heidi Fjellheim Losby Gods Arian Gjerde, Lørenskog hus

Om prisen

Prisen består av en skulptur som er inspirert av Vasshjulet. Det er glasskunstner Lene Tangen som har laget kunstverket.

Skulpturen er i sort og blått glass. Støpt, slipt og polert med gips inne i tannhjulene. Teknikken heter Lost-wax casting eller Cire perdue.