Ledig stilling som direktør i styring- og virksomhetsutvikling

Lørenskog kommunes logo og en grønn bølge - Klikk for stort bildeVi søker deg som blir motivert av å løfte kommunen inn i fremtida. Som medlem av toppledergruppen i Lørenskog, vil du ha ansvar for egen avdeling så vel som helheten i kommunen. Med på laget får du dyktige kolleger, ledere og medarbeidere, som brenner for gode tjenester og utvikling for fremtida. 

Ansvarsområde

Lørenskog er en veldrevet vekstkommune med store ambisjoner for videreutvikling. For å lykkes, er det behov for en effektiv og kompetent avdeling som leverer drift av stab- og støttetjenester, som er rådgiver innen sentrale fagområder og som styrer på vegne av kommunedirektør. Stillingen omfatter ansvar for et bredt spenn av fagområder - blant annet ivareta de politiske støttefunksjonene  økonomi, HR, virksomhetsstyring, kommunikasjon, digitalisering, informasjonsforvaltning, anskaffelser, servicesenter, arkiv, beredskap og internkontroll. Avdelingen består av 110 ansatte fordelt på syv seksjoner/enheter. 

Ferdigheter

Vi ser etter deg som drives av å utvikle gode og bærekraftige løsninger for innbyggerne i kommunen vår. Vi trenger deg som er en strategisk og utviklingsorientert leder med evne til et samlende og helhetlig lederskap. 

Det er viktig at du har god strategisk forståelse for digital transformasjon og organisasjonsutvikling. Du har strategisk økonomiforståelse, gode kommunikasjonsferdigheter, interesse for lokaldemokrati og respekt for trepartssamarbeidet.  Det er et fortrinn med erfaring fra organisasjon som jobber med prosjekt- og/eller tjenesteutvikling på en smidig måte. Du har høyere utdanning og relevant ledererfaring fra stor og politisk styrt kunnskapsorganisasjon. Dersom du har lang og relevant erfaring, kan det kompensere for utdanningskravet. 

Du har et bredt samfunnsperspektiv med et helhetlig blikk for kommunens rolle og oppgaver. Det er avgjørende i stillingen at du evner å skape gode relasjoner til medarbeidere, politikere, innbyggere og samarbeidspartnere. God rolleforståelse med evne til å skape forståelse for politiske vedtak og ambisjoner vil være en styrke. Vi ønsker oss en tydelig, strukturert og tillitsskapende leder med gode samarbeids- og gjennomføringsevner og godt humør. 

Som leder i Lørenskog kommune, må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen, og kvalifiserte søkere oppfordres til å søke. 

Kontakt

Ta gjerne uforpliktende kontakt med partner Randi Flugstad i Amrop, tlf. 905 84 138 eller kommunedirektør Ragnar Christoffersen i Lørenskog kommune tlf. 916 65 391. 

Her kan du legge inn søknad på stillingen. 
 
Søknadsfrist er 10. oktober 2022. 

Offentlig søkerliste

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må det begrunnes  i søknadsportalen. Du vil få en tilbakemelding på om unntak innvilges. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.