Lørenskog kommune og flyktninger fra Ukraina

Det er stillere rundt ankomst av flyktninger nå, men vi vil gjerne gi dere en liten oppdatering om hva som skjer her i Lørenskog.  

Triaden hotell fortsatt asylmottak

På Triaden hotell er det fortsatt mottak av ukrainske flyktninger. De som bor der nå, vil være der til de får tilbud om bosetting. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som bestemmer hvilken kommune de skal bo i, og det er ikke nødvendigvis Lørenskog.

Det er Hero som drifter mottaket, mens Lørenskog kommune er tilgjengelig med helsetjenester på mottaket.

Frivilligheten bidrar 

Lørenskog Sanitetsforening er til stede alle ukedager og bidrar med smått og stort beboerne har behov for. Mens Lørenskog og Rælingen kappsvømmeklubb gir fast ukentlig gruppetilbud om svømming på Finstad skole og Lørenskog idrettsforening tilbyr lek med ball/fotball 3 formiddager i uka på Rolvsrud stadion.

Kulturtilbud

Lørenskog kino setter opp ukentlige forestillinger og Lørenskog hus har tilbudt billetter til konserter. 

Bosettingen er godt i gang

Lørenskog kommune er blitt bedt om og har takket ja til å bosette 220 flyktninger. For noen uker siden ble de første ukrainerne bosatt i kommunen og arbeidet med å bosette er godt i gang. Til sammen har nå 15 personer fordelt på åtte familier fått et sted å bo i Lørenskog.  

Leder for flyktning- og innvandrertjenesten, Anne-May Thomsen forteller at de fortsatt har god tilgang på private utleieleiligheter.

— Da vi sendte ut forespørsel i februar til innbyggerne i Lørenskog om det var noen som hadde ledig bolig, var det mange som meldte seg. Vi har derfor meldt inn til IMDi at vi skal klare å bosette 7 personer per uke ut august måned, forteller Anne-May. Anne-May Thomsen står inntil en benk med glass vann og smiler - Klikk for stort bildeAnne-May Thomsen, leder for flyktning- og innvandrertjenesten Farid Omer, Lørenskog kommune      

De første elevene

Forrige uke fikk de første elevene tilbud om skoleplass på Løkenåsen og Åsen skole.

— Det er kjempefint at de to skolene har tatt imot så mange nye elever på kort tid. Det er til sammen 16 elever, sier Morten Hagen, ansvarlig for innføringstilbudet for nyankomne flyktninger.

Morten forteller at barna er veldig glade for å begynne på skole.

De fleste av elevene bor midlertidig i kommunen, noen av dem privat og noen på mottaket.

Skole i paviljongene ved SNØ

Hvor stor andel av de 220 som er elever, vet vi ikke ennå. Nasjonale myndigheter har anslått vel 40 %.

— Vi forventer at vi skal få flere elever til Lørenskog, derfor planlegger vi nå for et godt tilbud i paviljongene til Wang ung ved SNØ. Planen er å starte opp i august, sier Morten Hagen.

Morten er til vanlig undervisningsinspektør på Fjellhamar skole, men har nå fått ansvaret innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever.