Nye anbefalinger for å begrense koronasmitten

Etter flere uker med lite smitte i Lørenskog ser vi nå en kraftig økning i smitten igjen både i Lørenskog og i vår region.  

For å unngå sykehusinnleggelser og økt press på helsetjenestene som følge av økt smitte har kommuneoverlegene i Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog gått sammen om disse anbefalingene til innbyggerne våre: 

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg.
    Se også FHI sitt flytskjema "Nyoppståtte luftveissymptomer".

  • Vask hendene med såpe og vann når du kommer hjem, og bruk spritdispensere som er tilgjengelige i det offentlige rom. 

  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne minst en meter. 

  • Bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom. Dette gjelder bl.a. i butikker og på offentlig transport. 

  • Vurder om du bør redusere antallet nærkontakter. 

  • Personer som ikke er vaksinert eller bare har fått en dose, anbefales å vaksinere seg. De som får tilbud om tredje dose bør takke ja til dette. Ta kontakt med Lørenskogs vaksinesenter. 

Kommuneoverlege Randi Mjøen - Klikk for stort bildeKommuneoverlege Randi Mjøen Lørenskog kommune / Jonas Ruud

- Dette er ikke tiltak som innbyggerne er pålagt å følge, men anbefalinger, sier kommuneoverlege Randi Mjøen. - Vi kommer med disse anbefalingene i håp om å få smitten ned før det blir nødvendig å innføre tiltak igjen.  

- Det viktigste du kan gjøre nå er å ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer, og holde deg hjemme. Dette gjelder selv om du er vaksinert eller har milde symptomer. Vi ser at også vaksinerte kan bli syke og smitte andre.  

- Hold avstand når du er ute i det offentlige med ukjente mennesker, og ha gjerne med deg et munnbind. Bruk det hvis det blir trangt og du ikke kan holde en meters avstand til de rundt deg, sier kommuneoverlegen. 

Bakgrunn

Andelen med ukjent smittekilde de siste 14 dagene er på 32% av tilfellene. Andelen ukjent smitte har variert stort igjennom sommeren og høsten, men har stort sett ligget lavere enn dette. En høy andel ukjent smittevei tyder på at det er skjult smitte i samfunnet.  

Vi styrer nå ikke tiltakene etter smitte i samfunnet, men etter sykdomsbyrde. I uke 44 har vi opplevd at den økte smitten har gitt oss en økt sykdomsbyrde. Selv om økningen i sykehusinnleggelser ikke har vært stor, har vi sett et stort press på enkelte av tjenestene i kommunen som følge av flere smitteutbrudd. Vi har i uke 44 hatt smitte både i hjemmetjenesten, omsorgsboliger, på dagsenter og sykehjem. Dette har ført til en økt sykdomsbyrde.  

Les den siste smittevernsrapporten fra kommuneoverlegen.