Nytt budsjettforslag er lagt fram

Lørenskog kommunes forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for den kommende 4-årsperioden er lagt fram. Budsjettet og økonomiplanen skal endelig vedtas av kommunestyret 15. desember.
Farid Dino Omer, Lørenskog kommune    

Kommunebudsjettet er først og fremst et utrykk for hvilke tjenester og tilbud Lørenskog kommune skal gi til innbyggerne i årene som kommer. I 2022 skal kommunen bruke til sammen 3,5 milliarder kroner til det beste for innbyggerne.

-Budsjettet for det kommende året er trangt, det er mange kloke og gode formål vi ikke har funnet penger til. Samtidig vil det nye budsjettet sørge for fortsatt gjennomgående vekst og utvikling i kommunen, sier kommunedirektør Ragnar Christoffersen.  

Rask vekst og store forandringer

Budsjettet for 2022 speiler de store forandringene som Lørenskog står i. De siste ni årene har innbyggertallet økt med nesten 11 000 innbyggere. Kommunens nettoinntekter har økt fra 2,1 milliarder til 3,5 milliarder. Denne veksten gir betydelig voksesmerter for lokalsamfunnet, hvor vi nærmes løper etter og bygger kapasitet og kompetanse mens vi stadig vokser. En av oppsidene ved denne veksten og utviklingen er at Lørenskog har mulighet til å gjøre satsinger og investeringer andre kommuner bare kan drømme om. Blant annet åpner vi nye barnehager, moderniserer, rehabiliterer og øker kapasiteten ved skolene, vi bygger nye omsorgsboliger og utvikler kontinuerlig nye og attraktive tilbud for gamle og unge som veiviseren og Downtown i Lørenskog hus osv.

Politisk behandling

Budsjettforslaget skal nå gjennom politisk behandling, hvor de folkevalgte skal få gi sine innspill. Budsjettet og økonomiplanen ble presentert for politikerne i det årlige økonomiplanseminaret som denne gang ble avholdt i Lørenskog hus mandag 8. november. 

Forslaget skal behandles i alle råd og utvalg i kommunen, før det endelig vedtas i kommunestyret den 15. desember. 

Du finner forslag til nytt kommunebudsjett her.