Restaureringsarbeid på Røyrivannsveien

Losby Bruk må gjennomføre restaureringsarbeid på Røyrivannsveien. Det vil bli byttet en kulvert/rør i en fylling rett før Askeslora. Veien vil da av sikkerhetsgrunner bli stengt her i 1- 2 uker.

Arbeidet starter i løpet av uke 23.