Skårersletta – stenging mellom Løkenåsveien og Tormods vei

Strekket Løkenåsveien og Tormods vei må stenges for trafikk en periode, for å få bygd opp vei med tilhørende infrastruktur i Skårersletta. Dette er en del av forberedelsene for å åpne Skårersletta for gjennomkjøring.

   

Kartet viser nytt kjøremønster når Skårersletta stenges 5. september  - Klikk for stort bildeKartet viser nytt kjøremønster når Skårersletta stenges 5. september
Strekket blir stengt mandag 5. september 2022 og vi antar at det vil være stengt i ca. 8 uker. Dette vil føre til endret kjøremønster i området og busstrafikk med tilhørende stoppesteder. Gangveier vil være likt som i dag.

Endringer i kjøremønster

Løkenåsveien vil være stengt ved Skårersletta. Vi etablerer en snuplass i dette området for å sikre adkomst til Solheim barnehage og gi buss og trafikanter et sted å snu. Lysregulering i dette området avvikles mens det er stengt.

Tormods vei stenges for innkjøring fra Skårersletta. Adkomst til Ole Reistads vei, Rolvsrud idrettsplass, Tormods vei og Trygves vei blir via Garchinggata. Det vil bli gjort en vurdering av Kommunalteknikk om Tormods vei og Trygves vei skal holdes stengt, inntil nedre del av Garchinggata ferdigstilles.

Endringer knyttet til buss og holdeplasser

Linje 120 stopper ikke på Lørenskog sentrum i Skårersletta. I stedet stopper bussen på Løkenåsveien, Sørlitoppen, Knatten og Lørenskog sentrum terminal

125E stopper ikke på Nesåsen, Sørlihavna, Løkenåsfaret, Skåreråsen, Rolvsrud og Lørenskog sentrum i Skårersletta. I stedet stopper bussen på Knatten og Lørenskog sentrum terminal

3073 stopper ikke på Løkenåsfaret, Skåreråsen, Rolvsrud og Lørenskog sentrum. I stedet stopper bussen på Løkenåsveien og Sørlitoppen. Se ruter.no for rutetider.  

Du vil fortsatt kunne komme til bussholdeplassen i Løkenåsveien vest fra Skårersletta.

Adkomst til Solheim barnehage

Adkomst til Solheim barnehage vil bli via Løkenåsveien. Lysregulering i dette området avvikles i perioden Skårersletta er stengt mellom Løkenåsveien og Tormods vei.

Adkomst til Skårersletta 27

Skårersletta 27 vil ha adkomst via Trygves vei i perioden. Innkjøring fra Skårersletta er stengt.

Varsel om nattarbeid 

For å få sperret Skårersletta vil det bli satt ut sperringer og skilt mellom Løkenåsveien og Tormods vei. På grunn av trafikken i området og avganger på busser må dette arbeidet utføres på natt.

Arbeidet starter søndag 4. september kl. 2300 og skal pågå gjennom natta og fram til vi er ferdige mandag 5. september kl. 04:00. I dette tidsrommet vil det settes ut skilter og monteres tungsikring.

Det kan også forekomme støy i andre områder av Skårerslette på grunn av dette. 

Støy kan oppleves forskjellig og for noen er dette mer sjenerende enn for andre. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om arbeidene og lurer på om du har behov for alternativ overnatting mens arbeidene utføres.

Kontaktperson i Lørenskog kommune

Rune Reiret
Prosjektleder
Telefon: 480 65 141
E-post: runrei@lorenskog.kommune.no