Teknisk sektor har i dag seminar

Hele Teknisk sektor er i dag på seminar og vil derfor ikke være tilgjengelig før på mandag kl 0800.

Vakttelefonene våre er tilgjengelig hele tiden.

Bygg- og eiendomsvakt:  913 01 189

VA vakt: 977 57 240