Tilgang på drikkevann i Lørenskog

Det er NRV (Nedre Romerike vannverk) som gir kommunen føringer for en anmoding eller pålegg om et redusert vannforbruk. Lørenskog kommune har ikke mottatt en slik beskjed pr dags dato. Dersom dette endrer seg, og det skulle bli mangel på drikkevann vil kommunen gå ut med informasjon til sine innbyggere om dette.

Elv med kuer beitende på bredden - Klikk for stort bildeLørenskog kommune er ikke berørt på samme måte som i Oslo kommune da Lørenskog kommune får sitt vann i fra NRV (Nedre Romerike vannverk), og at tilgangen på råvann fra Glomma er god.

Det er kun en liten andel av Glomma sin totale vannføring som blir hentet opp og brukt som drikkevann hos NRV sine eierkommuner.

Likevel er det unødvendig å bruke mer vann enn strengt tatt nødvendig.

Les mer om NRV her: