Trenger du noen å snakke med i julen?

Kvinne som snakker i headset - Klikk for stort bildeNoen ganger trenger vi noen å snakke med. Her ser du når i julen kommunens hjelpetjenester er åpne, og hvordan du kontakter dem. Vi har også laget en liste over nasjonale hjelpetelefoner og nettsider som har åpent i julen.

Lørenskogs tilbud til våre innbyggere

Barneverntjenesten

Barnevernet har åpent mandag 27. til torsdag 30. desember klokken 09.00-14.00. Stengt øvrige dager.
Telefon: 95 44 35 13
E-post: barnevern@lorenskog.kommune.no

Barnevernvakta er åpen døgnet rundt.
Telefon: 116 111

Downtown

Downtown holder åpent i dagene frem til julaften for alle ungdommer. Kafeen er åpen med mye digg og vi kommer til å kjøre julefilm på mandag fra klokken 19.00.

Mandag 20. desember: klokken 11.00-22.00

Tirsdag 21. desember: klokken 11.00-16.00

Onsdag 22. desember: klokken 11.00-16.00

Torsdag 23. desember: klokken 11.00-16.00

Fredag 24. desember: stengt

Utekontakten

Utekontakten er tilgjengelige på telefon mandag 27. desember klokken 13.30- 22.00. Stengt øvrige dager.
Telefon: 90 27 02 26
E-post: utekontakt@lorenskog.kommune.no
Facebook: https://www.facebook.com/UtekontaktenLorenskog/
Snapchat: brukernavn: utekontaktenls

Forebyggende psykisk helse

Forebyggende psykisk helse har åpent mandag 27. til torsdag 30. desember klokken 09.00 - 14.00. Stengt julaften, nyttårsaften og helligdagene.
Telefon: 67 20 16 40
E-post: fph@lorenskog.kommune.no

Skolehelsetjenesten

Kontakt skolehelsetjenesten ved din skole ved behov. Kontaktinformasjon finner du på skolens hjemmeside.
 

Helsestasjon for sped- og småbarn

Fra og med onsdag 22. til og med torsdag 30. desember er Lørenskog og Fjellhamar helsestasjon slått sammen. Alle konsultasjoner vil da foregå på Lørenskog helsestasjon, Lørenskog hus.

Lørenskog helsestasjon er åpen mandag 27. til torsdag 30. desember klokken 9.00-14.00. Telefonen vil være åpen fra 9.30-11.00 og fra 12.30-13.30.  

Telefon: 67 20 17 80

For mer informasjon, se helsestasjonens nettside.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er tilgjengelige på telefon mandag 27. til torsdag 30. desember mellom klokken 9.00 og 14.00.
Telefon: 99 47 79 63

Romerike krisesenter

Romerike krisesenter er åpent døgnet rundt alle dager.
Telefon: 66 93 23 10
E-post: post@rkrise.no

Andre nasjonale tilbud, hjelpelinjer og nettsider

Barn og unge

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321 eller www.korspahalsen.no

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe dit.

Barn av rusmisbrukere (BAR)

Barn og unge som har foreldre eller andre nær seg med rusmiddelproblemer kan kontakte organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR). De tilbyr anonym chat gjennom tjenesten BarSnakk: www.barnavrus.no  

Barnevernet

Barnevernet.no er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Du finner informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.
www.barnevernet.no

Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene. 
www.foreldresupport.no  

Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene: www.kirkens-sos.no

Alarmtelefonen: 116 111 

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. I forbindelse med koronasituasjonen er telefonen døgnåpen.
www.116111.no

Psykisk helse og rus

Akutt selvmordsfare: 113

  • Dersom du har det så tungt at du har tanker om å ikke ville leve lenger er det viktig at du raskt ber om hjelp. Fastleger har øyeblikkelig hjelp på dagtid. På kveld og helg er det legevakten du oppsøker for å få hjelp. Legevakt tlf: 116117
  • Appen “Stay Alive” er en i hånden-ressurs for selvmordsforebygging. Du kan bruke den hvis du har selvmordstanker eller hvis du er bekymret for noen som muligens vurderer selvmord. Appen er helt gratis.
  • https://www.kirkens-sos.no/om-kirkens-sos/selvmordsforebygging

Legevakt: 116 117

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Hjelpetelefonen er et døgnåpent telefontilbud. Hjelpetelefonen har også skrive- og chattetjenesten sidetmedord.no som er åpen klokken 8.00-23.00.
www.hjelpetelefonen.no

Blå Kors: www.snakkompsyken.no

Rustelefonen: 08588

For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Velferdsetaten i Oslo kommune. De tilbyr også chattetjeneste.
www.rustelefonen.no

Vold i nære relasjoner

VO-linjen: 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner. 
www.volinjen.no