Vannmåleravlesning 2023

Har du vannmåler i huset? Da er det tid for å lese av vannmåleren. 

For å registrere vannmålerstanden må du ha avtalenummeret ditt og målepunktID klart. Det finner du på det tilsendte avlesningskortet eller i SMSen du får av oss.

 

Her kan du registrere din avlesning. 

Slik leser du av måleren:

  • Har du mottatt avlesningskort per post kan du enten returnere det ferdig utfylt i posten eller registrere avlesningen på nett ved å trykke på lenken ovenfor.
  • Dersom du mottar SMS vedrørende avlesning, er det en lenke som tar deg direkte til avlesning. 

Desimaler skal ikke registreres

De fleste vannmålere har desimaler som ikke skal registreres. Det er kun tallene foran komma som skal rapporteres til oss.

Har du ikke mottatt kort eller SMS?

Dersom du innen 12. oktober ikke har mottatt melding om at måleren din skal avleses så ta kontakt med kommunalteknikk på telefon 67 93 42 00 eller e-post gebyr@lorenskog.kommune.no

Gebyr for manglende avlesning

Hvis du ikke leser av vannmåleren innenfor avlesningsperioden vil kommunen beregne forbruket ditt basert på tidligere registrerte forbruk. Dette kaller vi stipulert vannforbruk.

Dersom vi må stipulere ditt forbruk vil du bli ilagt et administrasjonsgebyr på 500 kroner. Dette faktureres sammen med de kommunale årsgebyrene. 

Spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende vannmåleravlesning kan du ta kontakt med kommunalteknikk:

Mer informasjon om kommunale årsgebyrer finner du her.