Vassryddeuke 2022

I uke 37 gjennomførte kommunen vassryddeuke hvor vi inviterte innbyggere, frivillige organisasjoner med på en dugnad for å rydde i kommunens vann og vassdrag. Aksjonen var en lokal versjon av Hold Norge Rent sin landsdekkende ryddedugnad, Strandryddeuka.

Lørenskog elveforum, bak fra venstre: Tore Millsett, Kjell E. Sandberg og Jarle Gausen. I front Tommy Finsand Tommy Finsand  En gjeng fra Lørenskog Elveforum var ute tirsdag den 13. september og plukket søppel i langs Djupdalsbekken, fra Lørenskog stasjon og mot Snø. De endte opp med å plukke 7 sekker med søppel. I tillegg gjorde de noen observasjoner på lokal forsøpling som kommunen vil følge opp videre. Tusen takk for innsatsen til karene i Elveforum.  

Den 14. september var kommunens egne ansatte ute og ryddet i og langs Fjellhamarelva, Finstadbekken og Langvannet. I forkant var det gjort en god kartlegging på hvor det lå større gjenstander som krever litt ekstra utstyr for å få opp. Det resulterte i at både sykler, sparkesykler, skilt endelig ble tatt opp og sendt til gjenvinningsstasjonen. Vi var ute med både båt og kano, slik at vi fikk plukket opp søppel som ellers ikke er tilgjengelig fra vannkanten.

Ragn-Sells AS bidro til Vassryddeuken med kostnadsfri levering av avfallet som ble plukket, og sørget for trygg og riktig håndtering av avfallet. Etter endt uke hentet de 2,7 tonn med søppel som har blitt plukket gjennom Vassryddeuken 2022.

 

Tusen takk til alle de som deltok – sammen har vi gjort Lørenskog litt renere ❤

Lørenskog kommune