Veier og gangveier i Lørenskog som er helt eller delvis stengt på grunn av flom

Bilde av vei som er stengt av flom og skilt som opplyser om dette. - Klikk for stort bildeFlomstengt vei ved Lørenskog stasjon. Lørenskog kommune

Det siste døgnet har det kommet mye nedbør i Lørenskog. På kun 12 timer kom det 68 millimeter nedbør på Vallerud. Det er mer enn under ekstremværet Hans. Flere av vassdragene er anslagsvis en halv meter høyere enn da.

Vannet har ført til at enkelte vassdrag, bekker og grøfter har gått over sine bredder og skapt oversvømmelser.

Fremkommeligheten vil endres avhengig av flomsituasjonen lokalt.

Per mandag 28. august kl. 10.00 er følgende veier, gangveier og turstier er helt eller delvis stengt:

 • Elveveien/Nordahl Griegs vei ved Dovre eldresenter 
 • Gang- og sykkelvei mellom Kloppakrysset og Elveveien
 • Knattenkrysset - avkjøring 70 på RV 159
 • Undergang ved Lørenskog stasjon - RV. 163
 • Gamleveien – Nordliveien ved Sørlihavna
 • Elveparken/tursti ved Ragn Sells (Nordlimyra)
 • Tursti ved Bjørklund (Lørenskogstien nord)
 • Toaletthuset på Langgrunna er stengt
 • Tørrtoalettene på Vangen og Vesletjern er stengt
Områder skravert i rødt har redusert fremkommelighet eller uframkommelige som følge av flom. - Klikk for stort bildeOmråder skravert i rødt har redusert fremkommelighet eller uframkommelige som følge av flom. Lørenskog kommune

Hva kan du gjøre ved flom?

 • Vær en god nabo. Ser du kummer eller nedløp som er tette, så kan du fjerne kvist, grus og løv slik at vannet renner vekk.
 • Ikke parker bilen din nær bekker med høy vannstand eller i områder hvor det tidligere har vært oversvømmelser. Hvis det ikke er mulig å komme fram med bil til eiendommen din, må du finne parkering et annet sted hvor det er tillatt å parkere og hvor du anser at bilen din står trygt parkert.
 • Har du fått vann i kjelleren må du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt. Vi har dessverre ikke mulighet til å pumpe vann ut av private kjellere.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss hvis du ser en bekk eller grøft som er i ferd med å gå over sine bredder slik av vi kan sikre eller forsøke å hjelpe vannet videre.  

Nummer til vår vakttelefon er 97 75 72 40.

Ved fare for liv og helse må Nedre Romerike Brannvesen kontaktes på tlf. 110.