Vi gjennomfører nå en innbyggerundersøkelse om lokaldemokrati

Folkemøte, sal med podie og fremvisning av arealplan, publikum i salen - Klikk for stort bildeIllustasjonsbilde folkemøte i Lørenskog Lørenskog kommune Lørenskog kommune gjennomfører i disse dager en undersøkelse blant innbyggere i kommunen. I undersøkelsen får innbyggere og folkevalgte spørsmål om lokaldemokratiet i egen kommune. Resultatene fra denne undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for videre arbeid med lokal demokratiutvikling.

Det er Pollstat som gjennomfører innbyggerundersøkelsen for Lørenskog kommune. Undersøkelsen gjennomføres på telefon, men de sender i forkant ut en SMS med kort informasjon til de som vil bli oppringt fra telefonnummeret: 67 12 28 12. Flere har allerede fått en SMS med informasjon angående dette. 

Vi oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen. 

Det er KS - Kommunesektoren sin organisasjon som står bak lokaldemokratiundersøkelsen.