Boligkontoret

Boligkontoret i Lørenskog kommune forvalter kommunens utleieboliger, samt
Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

TegningTegning

Boligkontoret kan også gi veiledning vedrørende kjøp av bolig og kan hjelpe til med å finne ut hvor mye lån en familie kan betjene. Boligkontoret kan være behjelpelig med startlån fra Husbanken. Vi kan være behjelpelig med å informere om boligmarkedet lokalt.

Boligkontoret administrer kommunens utleieboliger, herunder trygdeboliger og omsorgsboliger til personer som på grunn av økonomiske, sosiale eller andre forhold har et midlertidig eller varig forhold for boligbistand.

Lørenskog kommune har ca. 440 boliger av ulike størrelser rundt i kommunen. Kommunen har retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger.

Kontaktinformasjon:
Boligkontoret
Besøksadresse: Festplassen 1, 8. etg. 1470 Lørenskog
Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog
Tlf: 67 93 40 00


Retningslinjer for kommunale utleieboliger

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger

Informasjon og søknad om bostøtte

Informasjon og søknad om startlån

Informasjon om vedlikehold av kommunale boliger

Informasjon og søknad om tilskudd

Informasjon om kommunale boliger
 

Publisert av Hege Anita Stav. Sist endret 07.01.2014

Kontaktinformasjon

Byggesak seksjonen Hasselveien 6 Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : byggesak@lorenskog.kommune.no
Telefon
: 67 93 42 50

Tjenesteenhet (1)
 
 
padlock