Velkommen til Lørenskog kommunes sider om psykisk helse

 Par som holder hender

 

Her får du informasjon om hva Lørenskog kommune kan hjelpe deg med om du eller noen rundt deg har psykiske helseplager. Vi formidler også kunnskap for at du skal kunne forstå og støtte deg selv og andre på en best mulig måte.

Hovedsider for psykisk helse - Lørenskog
Barn
Barn
Voksne
Voksen
Selvhjelp
Selvhjelp
Akutt hjelp
Akutt hjelp

Forebyggende psykisk helsetjeneste for voksne (FPHV)

Lørenskog kommune har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere (over 18 år) med psykiske helseplager. Psykologtilbudet vil i hovedsak være et korttidstilbud (vanligvis 1-5 samtaler) med rådgivning og psykologisk veiledning. Vi er også et aktuelt sted å kontakte om du står nær en sykmelding eller er sykmeldt. Ingen henvisning er nødvendig og tilbudet er gratis. PHBUV retter seg først og fremst mot dem med lette til moderate psykiske plager som ikke allerede har et behandlingstilbud. Vi hører gjerne fra deg på telefon 67 20 16 40 mandag til torsdag fra 09:00-14:30. Les mer om tilbudet her.

 

Korttidstilbud til barn

Kommunen tilbyr 1-5 samtaler i forbindelse med utfordringer knyttet til barn under 12 år. Foreldre eller andre kan ta kontakt. Ingen henvisning er nødvendig. Vi setter pris på alle henvendelser – store og små. Vi har rådgivningstelefon 67 20 16 40 hver tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 1200 og 1500. Mer info 0-6 år og 6-12 år. Les også mer om tilbudet for ungdom mellom 13-18 år.

 

Samarbeid med Ahus

Lørenskog kommune samarbeider med Ahus om å tilby psykiske helsetjenester: DPS Nedre Romerike gir tilbud til voksne over 18 år, mens BUP Nedre Romerike retter seg mot barn under 18 år. BUP/DPS Nedre Romerike gjennomfører blant annet utredninger, psykologisk rådgivning og behandling og har kompetanse til å håndtere moderate til alvorlige psykiske helseplager. Du trenger henvisning fra din fastlege for å kunne motta dette tilbudet. Hvis du har spørsmål kontakt gjerne Ahus direkte på dagtid (BUP Nedre Romerike: 63 89 40 40, DPS Nedre Romerike: 63 89 40 00).

 

Akutt?

Fastlegen er hovedkontaktpunktet ditt ved akutte psykiske helseplager. Dersom fastlegen ikke er tilgjengelig kan du kontakte de følgende:

Kontaktinformasjon psykisk helse
InstansNødtelefonDPS Nedre RomerikeBUP Nedre RomerikeNedre Romerike Legevakt
Telefon11363 89 41 1063 89 40 4066 93 66 93
ÅpningstidHele døgnetDagtid: 08:00-15:45Dagtid: 08:00-15:45Kveldstid/natt: 15:30-08:00. Døgnåpent i helger/helligdager
Ringes nårHvis du opplever at situasjonen er farlig eller lett kan bli detPå dagtid for voksne personer (18 år eller eldre)På dagtid for barn og unge (17 år eller yngre)På kveldstid når DPS/BUP Nedre Romerike er stengt
AdresseKartKartKart

 

Fagansvarlig Marianne Volden er ansvarlig for tjenesten Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune.

Tlf. 67 20 16 4
E-post phbu@lorenskog.kommune.no

Publisert av Kristian Hvesser. Sist endret 13.03.2014
Hender på mage

 

Under graviditeten er man ofte ekstra sårbar for samlivskonflikter og samlivsbrudd. Mange opplever seg alene om sine bekymringer og ønsker støttesamtaler i en utfordrende periode.

Lørenskog Hus fasade

De fleste av oss vil oppleve perioder i livet der vi strever. Lørenskog kommune har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere med psykiske helseplager. Du kan få tilbud om et begrenset antall timer hos psykolog eller undervisning om et tema dersom du ønsker det. Vi er også et aktuelt sted å kontakte om du står nær en sykmelding eller er sykmeldt. Psykologtilbudet vil i hovedsak være et korttidstilbud (vanligvis 1-5 samtaler) med rådgivning og psykologisk veiledning. Undervisningen, på sin side, kan ta opp temaer som angst, depresjon og eventuelt andre ting knyttet til psykisk helse.

ÅPNINGSTIDER

Vanlig åpningstid er 10.00 til 15.00. Ganske ofte holder brukerne åpent utover ettermiddagene og i helger.
Du må gjerne ringe for å høre om det er åpent, tlf 67 20 16 50 mellom 08.00 - 15.30
For informasjon om senteret og aktivitetene der, se vår egen blogg under www.maisenteret.no

Ser du meg?

MAI-senteret (Marktgården aktivitets- og informasjonssenter) er en åpen og levende møteplass for innbyggere i Lørenskog som har eller har hatt psykiske helseplager. Senteret arrangerer forskjellige aktiviteter. MAI-senteret har ca. 170 registrerte brukere. På vanlige hverdager er det mellom 25 og 50 personer som kommer innom. Senteret legger stor vekt på å skape et trygt miljø og å inspirere personer som sliter med psykiske helseplager til å utvikle de ressursene en har.

TILO illustrasjonsbilde

Denne handlingsveilederen er utarbeidet som en følge av modellkommuneprosjektet fra 2008-2014. Dette er en statlig satsning for å nå barn med foreldre som har psykiske vansker, volds- og rusproblemer. Det er en felles satsning mellom Oppvekst- og utdanningsseksjonen og Helse- og omsorgsseksjonen.

Tibir

TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået.

Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler som til sammen representerer en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede atferdsvansker hos barn, samt styrke deres sosiale kompetanse. Alle intervensjoner bygger på det samme teoretiske og forskningsmessige grunnlaget som PMTO.

Sovende kvinne

 

Søvnskolen formidler oppdatert kunnskap om søvn og gir deltakerne råd for å bedre søvn og søvnvaner. Dette innebærer kunnskap om hvordan aktivitetsnivå, søvnrutiner og tankeaktivitet kan påvirke søvnkvaliteten. Det undervises i avspenningsmetoder og kognitive teknikker som kan bidra til bedre innsovning. Kurset er undervisningsbasert med frivillig egenaktivitet i og mellom samlingene.

Søvnskolen er gratis og består av 4 samlinger fordelt på 4 uker. Hver samling varer i 2 x 45 minutter.

Kontaktperson for søvnskolen er Geir Valla, tlf. 67 20 16 40.

Par som maler

 

LØA er en avdeling i vekstbedriften Nitor AS, som eies av Lørenskog kommune. Vi tilbyr arbeidstrening og veiledning for innbyggere i Lørenskog med psykiske helseplager. Med utgangspunkt i dine ønsker og ressurser, tilrettelegger vi arbeidsoppgaver. Målet er at du skal finne en arbeidsform du kan mestre, lykkes med, og vokse på, - og at dette gir deg grunnlag til  å komme ut i arbeid eller annen meningsfylt aktivitet.

 

Bok

Det å gi god hjelp ved psykiske helseplager er et prioritert område for Lørenskog kommune. På disse sidene finner du en oversikt over ulike ressurser knyttet til psykiske helseplager.

Se også våre tips til bøker som omhandler psykisk helse.

Voksne som snakker

Mange har psykiske utfordringer i kortere eller lengre perioder i livet. På disse sidene gir vi deg informasjon om psykiske helseplager, og om hvor i kommunen du kan finne hjelp og støtte til disse.

Bok

Tips til bøker som omhandler psykisk helse

Sorte og rode sko

Deltakelse ved Frisklivssentralen Lørenskog kan skje med eller uten frisklivsresept. Frisklivsresept innebærer helsesamtaler, kondisjonstesting og utarbeidelse av en plan for perioden, samt mulighet til å delta i alle aktiviteter. Deltakere uten frisklivsresept får ingen individuell oppfølging, men kan delta i en rekke aktiviteter.

Løpende barn

FPH (Forebyggende Psykisk Helsetjeneste) tilbyr lett tilgjengelig hjelp til alle innbyggere i Lørenskog kommune. Teamet for barn og unge består av syv psykologer, en spesialkonsulent og en sekretær. Vi samarbeider tett med helsestasjonene, skolehelsetjenesten og fastlegene. Vi tilbyr også råd og veiledning, vurdering, kortvarig behandling samt noe undervisning. Vår holdning er at ingen vansker er for små til at vi kan kontaktes.

 

 
 
padlock