Folkehelse

 

 

 

 legebesøk barn

Her finner du informasjon om faktorer som er med på å påvirke din helse som blant annet allergi, drikkevann, ernæring, innemiljø, skadedyr og strålevern. 

Snarveier: Miljørettet helsevern - Fastlegeordningen - legevakt - Drikkevann

Allergi

Ved spørsmål om allergi kan du ta kontakt med din fastlege. Er du pollenallergisk finner du daglige pollenvarsler hos Norges Astma og allergiforbund.

Blodgivning og bioteknologi

Spørsmål vedrørender blodgivning og bioteknologi som bla. fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser og gentekonologi rettes til Ahus.

Kostholdsveiledning

Kostholdsveildning kan gis for barn og unge mellom 0-18 år. Ta kontakt med helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller fastlegen. Kostholdsveiledning for voksne gis via fastlegen.

Giftinformasjon

Giftsentralen gir deg svar på spørsmål om forgiftning, giftinformasjon og løsemiddel.

Innemiljø, smittevern, støy og stråling

Miljørettet helsevern kan gi det svar på spørsmål om blant annet innemiljø, smittevern, støy, strålevern og drikkevann.  

Organdonasjon

Spørsmål vedrørende organdonasjon rettes til fastlege. Donorkort fåes på apoteket eller ved å ta kontakt med: www.organdonasjon.no

Kulturs folkehelsesatsning

Info om dette kan leses på Kulturs nettsider. Her ligger også Kulturs folkehelseplan (pdf).  

 

Publisert av Marianne Mathisen. Sist endret 01.03.2013

Kontaktinformasjon

Helse og omsorg Festplassen 1, 7 etg. Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : helse.omsorg@lorenskog.kommune..
Telefon
: 67 93 40 00

Faks
: 67 97 57 74
 
 
padlock