Avfallshåndtering

Det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (ROAF) sørger for innhenting av husholdningsavfall fra Lørenskog. Administrasjonen i ROAF har tilhold ved Bøler avfallsdeponi på Skedsmokorset.

Les om avfallssorteringen

ROAF har opplysninger om størrelse på avfallsbeholdere samt eksisterende ordninger for innsamling av papir, glass, batterier, klær og spesialavfall.

ROAF-Takk-for-maten-Lorenskog Dersom du har spørsmål kan du kan kontakte ROAF:

Telefon 64 83 57 20
E-post: firmapost@roaf.no.


Her er noen nyttige bestillingsskjemaer:

Manglende tømming
Større papirbeholder
Ødelagt avfallsbeholder

Er du ny i Lørenskog? Her kan du lese om hvordan du kan få matavfallskurv og grønne poser.

Ekstra sekk - lettvint og rimelig

Dersom du av og til har mer restavfall enn du får plass til i avfallsbeholderen, kan du kjøpe ROAFs ekstrasekk. Denne sekken selges på:

  • Lørenskog gjenbruksstasjon ( ved Ragn-sells)
  • Statoil Fjellhamar v/brannstasjon
  • Statoil v/Lørenskog stasjon
  • Fjellhamarveien 51 (kommunalteknikk 2 et.)
  • Hasselveien 6 (rådhuset)


Sekken er merket med "Ekstrasekk" og koster for tiden kr. 50,-. Denne prisen inkluderer sekkekostnad, innsamling og behandling av avfallet. Ekstrasekken settes fram på tømmedagen sammen med restavfallsbeholderen.

Hageavfall kan leveres gratis på alle Skedsmo gjennvinningsstasjon. Dette gjelder kun rent hageavfall fra private husholdninger.

Hentetider for papir

På ROAFs sider finner du oversikt over hentetidspunkt for papp og papir.

Les mer:
Priser på renovasjonsdunker (PDF, 15 kB) 
Ofte stilte spørsmål om gebyerer
Renovasjonsforskrift (PDF, 22 kB)
Har du nettopp flyttet?

 

Publisert av Marianne Mathisen. Sist endret 01.06.2015
Tjenesteenhet
Artikkel