Rettsvesen

Dette er ikke en kommunal tjeneste.

Paragraf

norge.no finnes informasjon om politiet og domstolene, ordningen med fri rettshjelp, hvordan du går fram i erstatningssaker og hvor du kan henvende deg for å få råd og rettshjelp.

 
Publisert av Marianne Mathisen. Sist endret 22.09.2011