Videregående opplæring

Dette er ikke en kommunal tjeneste. Akershus fylke har ansvar for videregående opplæring og fagopplæring i arbeidslivet. Opplæringen skjer i videregående skoler og lærebedrifter.


Mailand videregående skole
Mailand videregående skole ligger sentralt i Lørenskog sentrum

Lørenskog har to videregående skoler: Lørenskog videregående og Mailand videregående.

Akershus fylkeskommunens nettside kan en lese mer om videregående skole og fagopplæring.

 
Publisert av Gard Haglund. Sist endret 22.09.2011

Kontaktinformasjon

Oppvekst og utdanning Hasselveien 6 Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : oppvekst.utdanning@lorenskog.k..
Telefon
: 67 93 41 50

Faks
: 67 90 84 86
Hovedside (1)
Artikkel (1)
 
 
padlock