Helsetjenester

Helse og omsorg yter tjenester til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming. Tjenester som ytes er: råd, veiledning og støtte for å mestre dagliglivet, praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i hjemmet, hjemmesykepleie, matombringing, avlasting, omsorgslønn, bistand til sosialt meningsfylt liv (støttekontakt /fritidskontakt), omsorgsbolig, dagsenter, aktiviteter, rehabilitering og institusjonsopphold. 

Tjenester i Lørenskog kommune som knytter seg til helsetjenester finner du i menyen til venstre. I menyen til høyre finnes artikler og mer informasjon om tjenestene.

Kommunaldirektør Gry Røste er ansvarlig for tjenesten.

Tlf. 67 20 17 01.
E-post: gryros@lorenskog.kommune.no

 

Publisert av Marianne Mathisen. Sist endret 01.04.2014

Kontaktinformasjon

Helse og omsorg Festplassen 1, 7 etg. Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : helse.omsorg@lorenskog.kommune..
Telefon
: 67 93 40 00

Faks
: 67 97 57 74
Tjenesteenhet (1)
 
 
padlock