Helsetjenester

Helse- og omsorgssektoren yter tjenester til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming.

Kommunaldirektør Gry Røste er ansvarlig for tjenesten.

Telefon: 67 93 40 00

Tjenester som ytes er:

Råd, veiledning og støtte for å mestre dagliglivet, praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i hjemmet, hjemmesykepleie, matombringing, avlasting, omsorgslønn, bistand til sosialt meningsfylt liv (støttekontakt /fritidskontakt), omsorgsbolig, dagsenter, aktiviteter, rehabilitering og institusjonsopphold, helsestasjon samt ergoterapi og fysioterapi. 

Se lenkesamling under for oversikt over tjenster og tilbud innen helse og omsorg i Lørenskog kommune

 

Publisert av Marianne Mathisen. Sist endret 27.02.2015