Parkering i Lørenskog


Følg lenkene under dersom du vil lese mer om parkering.


Dersom du har spørsmål kan du kontakte kommunalteknikk på telefon 67 93 42 00 eller på e-post tekniske.tjenester@lorenskog.kommune.no.

Les mer om vei og veitrafikk

Sjekk også ut Mitt nabolag. Her kan du melde inn feil, avvik eller klager på våre tekniske tjenester.


Brøytebil
Parkeringsforbud innføres bl.a. av hensyn til trafikksikkerhet, utrykningskjøretøy og veivedlikehold
Publisert av Lone Skjønhaug. Sist endret 23.04.2012

Kontaktinformasjon

Teknisk sektor Postboks 304
1471 Lørenskog
E-post : postmottak@lorenskog.kommune.no
Telefon
: 67 93 40 00

 
 
padlock